Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné vyhlášky

Urbanistická štúdia - B5 – ZEMIANSKA STRÁŇ - 1.ETAPA - 20 RDVytlačiť
 

B5 – ZEMIANSKA STRÁŇ - 1.ETAPA - 20 RD 00-IBV-Zemianska-stran.pdf 00-IBV-Zemianska-stran.pdf (189.2 kB)

 
 

Rozhodnutie IBV - ZáhumenskéVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie IBV_Zahumenske.pdf IBV_Zahumenske.pdf (1.7 MB)

 
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa TrnavaVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie AMO-letak.docx AMO-letak.docx (54.9 kB)

 
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa TrnavaVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Priloha1.pdf Priloha1.pdf (95.2 kB)
Súbor na stiahnutie Priloha2.pdf Priloha2.pdf (60.9 kB)

 
 

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZVytlačiť
 


 
 

Vianočný koncertVytlačiť
 


 
 

Vianočné prianieVytlačiť
 


 
 

Kerestúrsky rinekVytlačiť
 


 
 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 


 
 

Mikuláš - fotogalériaVytlačiť
 


 
 

Ochutnávka zabíjačkových špecialítVytlačiť
 

Dňa 17.11.2018 Folklórna skupina DUDVÁH a Slovenský zväz  záhradkárov v spolupráci s obcou usporiadali už tradične „Ochutnávku zabíjačkových špecialít“. V ponuke boli rôzne zabíjačkové taniere, slané, sladké pečivo. Všetky tieto dobroty sa dali zapiť kvalitným vínkom, ktoré zabezpečili naši záhradkári.

Návštevníci mali možnosť si zakúpiť  aj na domácu koštovku z veľkého množstva ponúknutých mäsových výrobkov, ktoré predával  oslovený podnikateľ. Usporiadatelia ďakujú všetkým,  ktorí si prišli spríjemniť sobotňajšie popoludnie a posedieť si  pri pesničkách mužskej speváckej skupiny CHOTÁR z Hornej Súče.

 


 
 

Úradná tabuľa

Oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-IBV-11-RD-Nové-bývanieVytlačiť
 


 
 

Návrhy VZN č. 1/2019 - 3/2019Vytlačiť
 


 
 

Zasadnutie OZ 21.1.2019 - zápisnica a zvukový záznamVytlačiť
 


 
 

Voľby prezidenta SRVytlačiť
 


 
 

Trnavský samosprávny kraj - Výzva na predloženie projektov, ktoré prispejú k zlepšeniu života v našej obciVytlačiť
 

Vážení občania

Trnavský samosprávny kraj  pripravil pre obyvateľov nášho regiónu možnosť predložiť, a tiež vybrať  projekty, ktoré prispejú k zlepšeniu života v našej obci.
V rámci Participatívneho rozpočtu môže ktokoľvek predložiť nápady na projekty. Trnavská župa je pripravená finančne podporiť aktívnych ľudí, ktorým záleží na rozvoji v našej obci.

Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke www.tvorimekraj.sk.


 
 

Miestne dane v roku 2019Vytlačiť
 

MIESTNE DANE V ROKU 2019

Obec Križovany nad Dudváhom ako správca miestnych daní  upozorňuje občanov na termín podania priznania k dani z nehnuteľností, dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (ďalej len Priznanie) na rok 2019, a to tohto roku do 31.01.2019.

Daň z nehnuteľností

            Priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník, u ktorého nastala v priebehu roka 2018 zmena, ktorá je rozhodujúca k vyrubeniu dane, napr. nadobudnutie nehnuteľnosti kúpou, prístavbou či prestavbou, uskutočnenie drobnej stavby, zbúranie stavby,  vydané právoplatné stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie, zmena výmery jednotlivých druhov pozemkov a pod. a to na tlačivách – Priznaniach, ktoré sú k dispozícii na tunajšom Obecnom úrade a máte možnosť si ich stiahnuť tu:

Priznanie sa podáva aj pri zániku daňovej povinnosti (predaj nehnuteľnosti, darovanie nehnuteľnosti).

Upozorňujeme občanov, že v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dedením v priebehu roka vznikne dedičovi (daňovníkovi) daňová povinnosť k dani z nehnuteľností prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Dedič (daňovník) je povinný podať priznanie alebo čiastkové priznanie, ak už podal priznanie, do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

V prípade poskytnutia 25%-nej úľavy na daň z pozemkov pre občanov starších ako 62 rokov, je potrebné, aby daňovník predložil správcovi dane, t.j. Obecnému úradu písomné prehlásenie o tom, že pozemky, ktorých je vlastníkom, mu slúžia výhradne na jeho osobnú potrebu (tlačivo tu).  Úľava pri dani zo stavieb (stavby na bývanie, byty) vo výške 25 % je poskytovaná občanom starším ako 62 rokov, ak slúžia na ich trvalé bývanie a občanom ťažko zdravotne postihnutým, ktorí sú držiteľom preukazu ŤZP. Pri stavbách garáži je úľava 25 % pre stavby vo vlastníctve občanov starších ako 62 rokov a občanov, ktorí sú držiteľmi preukazu ŤZP. Na uplatnenie úľavy je potrebné predložiť na tunajší Obecný úrad fotokópiu tohto preukazu.

Daň za psa

Upozorňujeme  vlastníkov psov, že čiastkové daňové priznanie musí daňovník podať pri každej zmene /napr. uhynutie psa,  prihlásenie nového psa…./ najneskôr do 30 dní, od kedy sa táto udalosť udiala.

Poplatok za komunálny odpad

Pri výpočte  poplatku za komunálny odpad môže správca dane poskytnúť  zníženie poplatku len v prípade, že sa občan v obci nezdržuje viac ako 90 dní. Vzhľadom k tomu, že niektoré osoby, ktoré majú v obci trvalý pobyt sa zdržiavajú v zahraničí, bývajú na internátoch, resp. nebývajú v mieste trvalého bydliska, je potrebné z dôvodu zníženia poplatku vyplniť a predložiť Písomné oznámenie o vzniku daňovej povinnosti miestneho poplatku za komunálny odpad, ktorého tlačivo  si občania môžu stiahnuť tu alebo si ho môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade. Skutočnosti, ktoré majú vplyv na celkovú výšku poplatku je potrebné zdokladovať úradným potvrdením (potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o dlhodobom pobyte v zahraničí, prípadne čestným prehlásením).            

Daň z pozemkov - úľava Pozemky ulava .doc Pozemky ulava .doc (82.5 kB)
Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (ďalej len „priznanie“) o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  Poucenie_na_vyplnenie_priznania.pdf Poucenie_na_vyplnenie_priznania.pdf (257.7 kB)
Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Potvrdenie_o_podani_priznania.pdf Potvrdenie_o_podani_priznania.pdf (128 kB)
Písomné oznámenie o vzniku daňovej povinnosti miestneho poplatku za komunálny odpad KO a DSO - FO.doc KO a DSO - FO.doc (78 kB)
Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Priznanie.pdf Priznanie.pdf (5.3 MB)

 
 

Harmonogram zberu odpaduVytlačiť
 


 
 

Schválené VZN - Rozpočet obce, D8 k VZN 1/2013, D9 k VZN 1/2013Vytlačiť
 


 
 

Dochádzka poslancov - volebné obdobie 2014-2018Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie dochadzka_2018.pdf dochadzka_2018.pdf (129.7 kB)

 
 

dnes je: 18.2.2019

meniny má: Jaromír

webygroup
ÚvodÚvodná stránka