Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Folklórne súbory Dudváh a Dudvážtek

O nás

Mládežníci aj deti nadviazali na tradície pôvodného Súboru ľudových piesní a tancov Dudváh, ktorý bol založený 21.2.1954. Sú to kolektívy nadšencov ľudového umenia a v dnešnej podobe pracujú od roku 1994. Pôsobia v oblasti spracovávania a interpretácie tradičnej ľudovej kultúry. Ich tvorba vychádza z autentických tancov, piesní, zvykov a obradov, ktoré spracováva do kvalitných a divácky úspešných choreografií.

V programoch súborov je zastúpený hlavne trnavský región, ale tiež myjavský, šarišský, horehronský, liptovský, či trenčiansky. U detí je repertoár sprestrený rôznymi riekankami a hrami.

Od svojho založenia absolvovali mnoho vystúpení – zúčastnili sa viacerých slávností, festivalov a súťaží doma i v zahraničí. Súbory sa tak môžu pochváliť účinkovaním v Červeníku, Krakovanoch, na Trnavskej bráne, Dulovciach, na Medzinárodnom svetovom festivale mládeže v Martine na Folklórnom festivale vo Východnej, na Celoslovenskom festivale detí v Prešove a Likavke. Niekoľkokrát účinkovali v rámci projektu ConTact v Rakúskom Schlosshofe, v Nemeckom mestečku Berga a najkrajšie zážitky majú súbory z pútnického zájazdu a audiencie u Sv. Otca Jána Pavla II. v Ríme a z Medzinárodného svetového festivalu Festes de Maria Magdalena v Španielskom meste Castello de la Plane.

Od roku 1994 vychoval súbor takmer 300 tanečníkov, muzikantov i spevákov z rodnej obce, ale i z blízkeho okolia a absolvoval takmer 300 vystúpení.

Programy súborov sú výsledkom mnohých rokov práce, ideálov a kultúrneho rozhľadu vedúcej súborov, ale predovšetkým šikovných členov. Pomoc poskytuje predovšetkým zriaďovateľ oboch súborov a to Obec Križovany nad Dudváhom, a to tak materiálne aj finančne – zapožičanie priestorov na nácviky, zabezpečenie krojových súčiastok.

Folklórny súbor DUDVÁH

Zo záznamov z miestnej kroniky je zapísaný deň 21. február 1954, kedy sa zišli niekoľkí mladí ľudia v Križovanoch, aby na podnet vtedajšieho študenta Leoša Blažeka (študoval v Brne, kde vznikol slovenský súbor ľudových piesní a tancov Poľana) oficiálne odsúhlasili vznik Súboru ľudových piesní a tancov Dudváh pri JRD Sokol Križovany nad Dudváhom.

Veľké obdobie rozvoja tanečného súboru je zapísané od roku 1994, kedy sa vlastne znovu na podnet starých súboristov obnovuje činnosť tanečného súboru. Od tohto roku sa začala éra križovianskeho folklóru uberať cestou napredovania a dosahovania vynikajúcich výsledkov nielen v oblasti tanečnej, ale aj speváckej a hudobnej. Päťdesiatčlenný kolektív pracoval pod choreografickým vedením Evy Michalkovej, (sporadicky asi jeden rok aj Miroslava Opolda), pričom pracovali vlastne tri zložky: folklórna skupina – pozostávajúca z členov účinkujúcich z rokov 1974 – 1982, detský súbor a mládežnícky folklórny súbor. V roku 1995 začína účinkovať so súbormi mladučká a nadaná, iba osemročná harmonikárka Lenka Demovičová a postupne sa v ďalších rokoch pridávajú noví muzikanti pod odborným vedením Ervína Blažeka, ako Ján Šulko, Karol Bartek, Michal Morvay, Peter Reiter, Martina Paulusová, Lenka Katunincová, Veronika Gudábová, Andrea Hýllová, Ernest Horváth. A úspechy nedali na seba dlho čakať – či to už bolo na slávnostiach v Krakovanoch(1995, 1999, 2002, 2004), v Červeníku (1995,1997, 1999, 2002, 2004), na Myjavských slávnostiach (2002), vo Východnej (v programe Talenty 1996,1997, 1998,1999, 2000, 2002 a 2013 (v roku 2002 zahajovali sobotňajší večerný program Krokovance a čaptance). Z ďalších účinkovaní to bol Medzinárodný svetový festival mládeže v Martine (1996, 1998), v rámci projektu Con-Tact účinkovali v rakúskom Schlosshoffe päťkrát, na festivale choreografov v oravskom Lieseku (1996), na ďalšom medzinárodnom festivale v Dulovciach (1998), nezabudnuteľný zážitok si súbor odniesol z pútnického zájazdu v Ríme (1998), kde sa členovia zúčastnili audiencie u Svätého Otca. Aj v Slovenskom pápežskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme všetkých veľmi milo prijal vtedajší správca ústavu monsignor Vrablec. Ďalším, nemenej významným podujatím bol zájazd do Spolkovej republiky Nemecko do obce Berga (1999) spolu s Križoviankou a v neposlednom rade treba spomenúť Tatrachemku – dychovú hudbu z Trnavy, ktorá sa spolu s križovianskym súborom a ľudovou hudbou zúčastnila veľkolepého svetového festivalu v Španielskom mestečku Castello de la Plane – Festes de la Magdalena 2003 (na pamiatku svätej Magdalény) – bol to nezabudnuteľný zážitok účinkovať s deviatimi svetovými telesami z Kostariky, Talianska, Chorvátska, Holandska, Ukrajiny, Slovinska, Kuby a Brazílie. Množstvo vystúpení uskutočnil Folklórny súbor Dudváh spolu s Detským folklórnym súborom a ľudovou hudbou a to nielen v rámci regiónu, ale i v ďalších mestách a obciach Slovenska. Celkový počet vystúpení od roku 1994 do roku 2014 prevyšuje 245. Je dôležité spomenúť, že vynikajúca spolupráca s Dychovými hudbami Križovianka a Tatrachemka umožnila súboru dostať sa na také podujatia ako boli vystúpenia v televíznych programoch Zahrajte mi takúto, v televízii VTV Slovensko v notách, a tiež rozhlasové relácie rádia Regina a rádia Slovensko. V repertoári súboru sú nielen tanečné celky z rodnej obce a trnavského regiónu ako napr. Kerestúrska beseda, Kdo vyšší vyskočí (aj názov O kosierko), Tanec s cepami, Pri výšívkách, Svadobný, Regrútsky, Jarný chorovod, Pri dožinkoch, Po Orešansky, Duchnový, Ozembuchový, Stavanie májov, Čarovanie na Ondreja alebo tanec bosoriek, ale tiež je potrebné spomenúť, že účinkovanie na rôznych podujatiach si vyžiadalo prípravu nielen hodinového, ale aj dvoj až trojhodinového účinkovania, alebo účinkovania v zahraničí, kde súbor reprezentoval celé Slovensko a preto si aj mládežníci obľúbili rôzne regi- óny a majú vo svojom repertoári tanečné choreografie z Myjavy, Trenčína-Kubrej, z Liptova, z Horehronia, Šariša a Zemplína. Okrem toho sú spracované zvykoslovné pásma na rôzne príležitosti ako napr.: Pochovávanie basy, Fašángy, Turíce, Velká Noc ide, Morena, Nosenie letečka – Kvetná nedzela, Šibačka a oblievačka (bola natočená a nafotená pre Slovenskú televíziu – 1995), Stavanie mája, Dožinkové pásmo, Svadobná odobierka a čepčenie nevesty a zimné pásmo Od Lucie do Troch králov. Všetky krojové súčiastky sú už veľmi málo zastúpené z vlastných „truhlíc“, veľa krojov sa šilo svojpomocne s veľkou finančnou a materiálnou podporou obce. Všetky choreografie sú spracované Bc. Evou Michalkovou umeleckou vedúcou a choreografkou, organizačným vedúcim je Jozef Michalka. K dnešnému dňu má súbor 20 členov vo veku od 16 rokov.

Spracovala: Bc. Eva Michalková

Detský folklórny súbor DUDVÁŽTEK

Folklórny súbor detí v Križovanoch nad Dudváhom bol založený v roku 1994 a nadviazal na tradície zakladajúceho Súboru ľudových piesní a tancov Dudváh z Križovian z roku 1954. Dudvážtek v roku 2014 oslávil svoje 20. výročie založenia. Detský folklórny súbor (ďalej len DFS) má vo svojom repertoári hry, riekanky, piesne, tance a zvykoslovné pásma, ktoré čerpá z rodnej obce a trnavského regiónu. Od roku 1994 súbor vychoval viac ako 250 tanečníkov, spevákov a hudobníkov. V dnešnej podobe má DFS 15 členov tanečnej skupiny a 2 vedúcich. DFS má niekoľko choreografických tanečných i zvykoslových celkov ako napr. Zvykoslovné pásma: Fašángy, Turíce, Velká noc ide, Nosenie Moreny, Kvetná nedzela, Sadzíme máje, Od Kataríny do Troch králov, tanečné choreografie: Tance a piesne z Kerestúra – Kerestúrska beseda, Školská beseda, Pod bútlavú vŕbu, Ako deti pri Dudváhu svadbu mali, Hudáčikov sen, Povedala sova, trojhodinový program (účinkujú spolu s mládežníckym folklórnym súborom) Rok na dedine. Doterajšie úspechy: trikrát sa stali víťazmi súťaže detských folklórnych súborov s postupom na Celoslovenský festival detí do Prešova a Likavky, niekoľkokrát účinkovali na festivaloch v Červeníku, Krakovanoch, Dulovciach, Trnavskej bráne, na Medzinárodnom matičnom festivale v Martine, na Medzinárodnom festivale vo Východnej (tu zahajovali večerný sobotňajší program), viackrát účinkovali v Rakúskom Schlosshofe, niektorí členovia DFS za zúčastnili na audiencii u Sv. Otca v Ríme, taktiež v Nemecku a Španielsku a spolu s ostatnými zložkami v obci sa zúčastňujú na Križovianskych folklórnych slávnostiach aj ako účinkujúci, aj ako organizátori, ďalej to boli televízne relácie Slovensko v notách, Zahrajte mi takúto, boli hosťami Majstra N, TV Markíza spracovala s deťmi krátky film Fašángy, Turíce, Velká noc ide, pravidelne sa zúčastňujú doma i v okolitých obciach regiónu na rôznych podujatiach ako je Deň matiek, Mesiac úcty k starším a pri iných spoločenských podujatiach. Umeleckou vedúcou a choreografkou je od r. 1994 Bc. Eva Michalková, organizačným vedúcim je Jozef Michalka.

Spracovala : Bc. Eva Michalková

Noví členovia v Dudvážteku

Tak a pokračujeme od tých najmenších – maličkých detičiek. Sú krásne, hravé a hlavne všetci chcú tancovať. No niektorí sa trošičku hanbia, niektorí si trošičku aj poplakali, ale na ďalšom nácviku už šantili ako to deti vedia. Aj si pobehali aj porapotali, ale verte alebo nie aj zatancovali. A to majú tri až päť rôčkov. No sú skrátka zlatí.

Najskôr sa im zapáčilo, že teta Eva (vedúca súboru), aby ich trošičku posmelila – ich obliekla do krojov, dievčence dostali aj mašle do vlasov a chlapci – ako sa patrí klobúky s perím. Bolo že to radosti a veselosti. Každé dievčatko si vybralo svoju farbu stužky a také boli spokojné… . Hoci prešli iba tromi nácvikmi už si vyskúšali tancovanie aj s varečkami a chlapci s ozembuchmi. Tie boli síce omnoho väčšie ako oni, ale mali ste vidieť a počuť ten buchot. Bolo to super – každému to búchalo inak, ale akí boli šťastní…

Tak uvidíme, ako ich to bude baviť ďalej a strašne sa spoločne tešíme, že už v najbližšej dobe si oblečú úplne nové kroje a pôjdu vystupovať na veľké javisko. Držme im všetci palce.

Folklórny súbor DUDVÁŽTEK

fs-dudvaztek.jpg

Matúško Alumbasy, Maťko Šilhavík, Peťko Kráľovič, Nelka Michalková, Viktorka Grejtáková, Monika Suchoňová, Emka Kráľovičová, Zuzka Neštická, Natalka Neštická, Viktorka Neštická, Elka Turoňová, Majka Gregušová, Veronika Klimová, Viktorka Hradská, Saška Opoldová

Folklórny súbor DUDVÁH

fs-dudvah.jpg

Zuzana Haršányiová, Soňa Kráľovičová, Mária Janigová, Denisa Sersenová, Eva Grejtáková, Kristína Kobelárová, Zuzana Hanzelová, Kristína Orešanská, Ondrej Matovič, Karol Bartek

Kontakt

Folklórny súbor Dudváh

Bc. Eva Michalková
č. 449
919 24 Križovany nad Dudváhom
Slovensko

tel.: +421907636670

email: evamichalkovae6@gmail.com


 

Prestavba budovy dielní v ZŠ s MŠ

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka