Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Klub dôchodcov

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, Križovany nad Dudváhom.

Jednota dôchodcov Slovenska je občianskym združením, združuje občanov staršieho veku bez rozdielu národnosti, rasy, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu. Poslaním Jednoty dôchodcov je zlepšovať podmienky pre život seniorov a ovplyvňovať rýchlejšie riešenie zložitých otázok a zvyšovanie životnej úrovne seniorov.

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Križovanoch nad Dudváhom vznikla 13.04.2000. Činnosť ZO JDS riadi 9 členný výbor ZO JDS a 3 členná revízna komisia. Za predsedníčku ZO JDS bola zvolená Mgr. Anna Vráblová. Výbor ZO JDS a revízna komisia pripravujú pre svojich členov podujatia a aktivity v kultúrnej, športovej, sociálnej a spoločenskej oblasti. Začiatkom roka sa vždy koná výročná členská schôdza, na ktorej sa schváli plán práce činnosti a aktivít na celý rok.  V roku 2016 sme zabezpečovali tieto aktivity:

V rekreačnej činnosti pre upevnenie zdravia využívame rekondično-liečebné pobyty so štátnou dotáciou od Ústredia JDS. Rekondično-liečebného pobytu v kúpeľných zariadeniach v roku 2016 v Trenčianskych Tepliciach sa zúčastnili 4 členovia našej organizácie, na týždennom rekondičnom pobyte v hoteli Atóm v Piešťanoch bolo 21 členov a na relaxačnom pobyte v Horných Salibách sme  boli 8 krát.

V športovej činnosti: každoročne sa zúčastňujeme na okresnom turistickom zraze. V minulom roku našich 31 členov absolvovalo turistiku v obci Banka v blízkosti Piešťan v lokalite Považského Inovca. Zišlo sa tam 532 seniorov z celého okresu Trnava. Športovali sme v obci Bučany na 9. ročníku športových hier v mesiaci júl. Našich 17 členov súťažilo  medzi 320 seniormi okresu Trnava. Z tohto športového podujatia po jednej zlatej medaile si priniesli: Mária Hlavnová v stolnom tenise, Anton Kráľovič v streľbe zo vzduchovky. Bronzové medaile si vybojovali: Angela Kapičáková v hode kriketovou loptičkou a Mgr. Ľubica Drinková v streľbe zo vzduchovky.

Zájazdy

Každoročne organizujeme jeden až dva celodenné zájazdy za poznaním historických a kultúrnych pamiatok. V júni sme zorganizovali celodenný poznávací zájazd na Južnú Moravu do jaskyne Macocha, plavili sme sa po riečke Punkva. Zájazdu sa zúčastnilo 45 účastníkov. Využili sme možnosť bezplatného cestovania vlakom, zorganizovali sme 6. a 7. septembra dvojdenný zájazd do Košíc a 27 členov absolvovalo prehliadku kultúrno-historických pamiatok v centre mesta so sprievodkyňou.

Gurmánske podujatia – Jedlá starých materí a varenie gulášu

Jedlá starých materí patria medzi naše obľúbené činnosti. V tomto roku sa uskutočnilo toto gurmánske podujatie už šiesty krát vo Voderadoch 16. apríla. Naše členky pripravili 18 chutných jedál starých materí, ktorými sa prezentovali na tomto podujatí. Varenie gulášu sa stáva tradíciou aktivít seniorov okresu Trnava. 25. mája sa konal už tretí ročník v Špačinciach. 12 kuchárskych tímov seniorov varilo guláš a medzi nimi nechýbalo ani naše 5 členné družstvo.

Ostatné aktivity

Brigádovali sme:  Čistili sme cintorín pred sviatkami Všetkých svätých, upratovali sme kultúrny dom pred akciou Obecného zastupiteľstva – Úcta k starším.

Pietny akt: V spolupráci so Základnou školou   a starostkou obce sme vykonali 11.11.2014 o 11.00 hod pietny akt položenia červených makov k pamätníku padlých v areáli ZŠ na počesť padlých vojakov z prvej a druhej svetovej vojny. Pri pomníku padlých sa v tento deň zišlo 50 účastníkov.

Členské schôdze a stretnutia: V priebehu roka sa pravidelne stretávame na našich členských schôdzach a stretnutiach pri rôznych príležitostiach. Na každom zasadnutí oboznamujeme svojich členov s aktualitami Ústredia JDS uverejnené v  časopise Tretí vek. V priebehu roka 2016 sme mali 8 spoločných stretnutí s priemerným počtom účasti 58 členov. Stav členskej základne k 31.12.2016 bol 70 členov. Pripravujeme gratulácie pre svojich členov pri ich okrúhlych životných jubileách. Skupina Relax svojim širokým repertoárom tanečných a populárnych piesní prispieva k dobrej nálade a pohode na týchto stretnutiach.

Prednášková činnosť: V pláne práce sme mali zaradenú prednášku o kultúrnej histórii a pamätihodnosťami (sv. sochy) v obci a trnavských kostoloch – predniesla Mgr. Zuzana Dzurňáková

Kultúra

V spolupráci s Úniou žien sme navštívili dve divadelné predstavenia v divadle Andreja Bagara v Nitre.

Katarínske a silvestrovské posedenie:

V novembri sme uskutočnili katarínske a v decembri silvestrovské posedenie spojené so zábavou. 29.decembra 2016 sme sa zišli, aby sme sa rozlúčili s rokom 2016. O dobrú náladu sa nám postarala spevácka skupina Relax.

Skupina RELAX

Pri ZO JDS pôsobí spevácka skupina RELAX, ktorá bola založená v roku 2000. Svojim širokým repertoárom ľudových, tanečných a populárnych piesní prispieva k dobrej nálade a pohode na členských schôdzach, na okresných prehliadkach a festivaloch speváckych seniorských súborov a skupín, na rôznych kultúrnych podujatiach či už na domácej pôde alebo mimo obce. Program tejto skupiny bol v roku 2016 bohatý. Celkovo mala 18 vystúpení, vystupovala na stretnutiach našej základnej organizácie, v Zariadení pre seniorov v našej obci (na deň matiek a na deň otcov). V roku 2015 vystupovala na výročnej členskej schôdzi Červeného kríža, na akcii Babičkine dobroty, na okresnom sneme JDS v Trnave ako i na veľtrhu seniorov mesta Trnava. V októbri 2016 dôstojne reprezentovala ZO JDS ako i obec na Okresnej prehliadke speváckych súborov a skupín seniorov v Dolných Orešanoch.

Spracovala:

Imelda Rakúsová, tajomníčka ZO

Mgr. Anna Vráblová, predsedníčka ZO JDS

Radi by sme privítali medzi sebou mladších aj starších  seniorov (dôchodcov). Kto má záujem nech príde medzi nás. Kontakt: Mgr. Anna Vráblová, predsedníčka ZO JDS, Križovany n/D. 501 alebo priamo na stretnutí – oznamujeme v obecnom rozhlase.

Fotky:

jednota-dochodcov.jpg

Relaxačný pobyt – hotel Atóm Piešťany – účasť 27 členov ZO JDS

jednota-dochodcov-2.jpg

Zájazd jaskyňa Macocha – 09. júna 2016 – účasť 45 členov ZO JDS

 

Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb


 

Prestavba budovy dielní v ZŠ s MŠ

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka