Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Územný plán obce

Textová časť

Územný plán obce - textová časť

Územný plán obce – zmena č. 4/2018, (Zmena 4a/2018 – Lokalita B7 Za materskou školou, Zmena 4b/2018 – Lokalita B5 Zemianske II. , Zmena 4c/2018 – koridor nového vedenia 400 kV z NJZ JB)
 00a-Oznámenie-o-strategickom-dokumente.pdf (249.4 kB) (249.4 kB)

Územný plán obce – zmena č. 3/2015
(lokalita B1 – "Záhumenské")
 01_oznamenie_o_strategickom_dokumente-text.pdf (246.3 kB) (246.3 kB)

Územný plán obce – zmena č. 2/2015, (lokalita B1 – „Záhumenské“)
 00a-Oznámenie-o-strategickom-dokumente.pdf (249.4 kB) (249.4 kB)

Územný plán obce – zmena č. 2/2014, (lokalita B7 – za materskou školou)
 01-ÚPN-O-Križovany-nad-Dudváhom-zmena-2-2014-čistopis-text.pdf (414.1 kB) (414.1 kB)

Územný plán obce – zmena č. 1/2009 (lokalita B – jestvujúce lokality bytovej výstavby, Lokalita B1 – Záhumenské I.)
 UPN-O Krizovany nad Dudvahom, zmena 1-2009.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

Územný plán obce – 12/2007
 UP obce Krizovany nad Dudvahom - text - zavazna cast.pdf (971 kB) (971 kB)

Grafická časť

Územný plán obce - grafická časť

Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde navrhovaných v rámci
územnoplánovacej dokumentácie a k návrhom,
ktoré menia alebo doplňajú schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu
 20181130-00b-upn-o-knd-zmena_4-2018-tab-pf-cistopis.pdf (160.6 kB) (160.6 kB)

Územný plán obce – zmena č. 4/2018:
02 – komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
 20181130-02-koplexny-navrh.pdf (942.7 kB) (942.7 kB)

Územný plán obce – zmena č. 3/2015
00 ÚPN-O Križovany nad Dudváhom, zmena 3-2015
 00-ÚPN-O-Križovany-nad-Dudváhom-zmena-3-2015-čistopis-text.pdf (709 kB) (709 kB)

Územný plán obce – zmena č. 3/2015
01 širšie vzťahy
 01-širšie-vzťahy.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

Územný plán obce – zmena č. 3/2015
03 doprava
 03-doprava.pdf (361.5 kB) (361.5 kB)

Územný plán obce – zmena č. 3/2015
04 vodné hospodárstvo
 04-vodné-hospodárstvo.pdf (311.7 kB) (311.7 kB)

Územný plán obce – zmena č. 3/2015
05 kanalizácia
 05-kanalizácia.pdf (309.8 kB) (309.8 kB)

Územný plán obce – zmena č. 3/2015
06 energetika
 06-energetika.pdf (367.4 kB) (367.4 kB)

Územný plán obce – zmena č. 3/2015
07 využitie pf
 07-využitie-pf.pdf (299.8 kB) (299.8 kB)

Územný plán obce – zmena č. 3/2015
08 SZČ
 08-SZČ.pdf (397.5 kB) (397.5 kB)

Územný plán obce – zmena č. 2/2014
01 – širšie vzťahy
 01-širšie-vzťahy.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

Územný plán obce – zmena č. 2/2014
02 – komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
 02-koplexný-návrh.pdf (648.3 kB) (648.3 kB)

Územný plán obce – zmena č. 2/2014
03 – doprava
 03-doprava.pdf (329.2 kB) (329.2 kB)

Územný plán obce – zmena č. 2/2014
04 – schéma záväzných častí a VPS
 04-SZČ-a-VPS.pdf (408 kB) (408 kB)

Územný plán obce – zmena č. 1/2009
01 – širšie vzťahy
 01 sirsie vztahy.pdf (2.4 MB) (2.4 MB)

Územný plán obce – zmena č. 1/2009
02 – komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
 02 komplexny navrh.pdf (4.8 MB) (4.8 MB)

Územný plán obce – zmena č. 1/2009
03 – schéma záväzných častí a VPS
 03 schema zavaznych casti.pdf (4.1 MB) (4.1 MB)

Územný plán obce – 12/2007
03 – komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
 03 navrh.jpg.jpg (2.3 MB) (2.3 MB)

04 – schéma záväzných častí a VPS
 11 schema.jpg.JPG (1.2 MB) (1.2 MB)

Prestavba budovy dielní v ZŠ s MŠ

dnes je: 19.5.2019

meniny má: Gertrúda

webygroup
ÚvodÚvodná stránka