Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné vyhlášky

Verejné vyhlášky

Oznámenie o začatí vodoprávneho konaniaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí územného konania FTTHVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru odpredať majetok obceVytlačiť
 


 
 

Goodwill plus – IBV 11 RD Nové bývanieVytlačiť
 


 
 

Západoslovenská distribučná – Notion – IBV 11 RD Nové bývanieVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania - Goodwill plusVytlačiť
 


 
 

SPP - Oznámenie o vstupe na pozemkyVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška - IBV B5 Zemianska Stráň - 1. etapa-inžinierske siete a komunikácieVytlačiť
 


 
 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Prestavba budovy dielní v ZŠ a MŠ Križovany nad Dudváhom Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania - Lokalita B1 - Záhumenské, IBV 27RD + 14RDVytlačiť
 


 
 

IBV 11RD Nové bývanie Križovany nad DudváhomVytlačiť
 


 
 

Rozhodnutie pamiatkového úradu - lokalita ZáhumenskéVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania - IBV B5 Zemianska stráňVytlačiť
 


 
 

Demontáž vonkajších elektrických 220 kV vedení s označením V073 a V 284 - žiadosť o predĺženie termínu pre odstránenie stavby do 06/2020Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania - LIPA Development, Lokalita B1 - Záhumenské 27RD+ 14RDVytlačiť
 


 
 

Odstávka el. energieVytlačiť
 


 
 

Prerušenie dodávky pitnej vodyVytlačiť
 

TAVOS a.s. oznamuje občanom, že v piatok 08.03.2019, v čase od 08.00 do 16.00 hod. bude z dôvodu opravy poruchy na potrubí pri ihrisku prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu.

Cisterna s pitnou vodou bude pristavená pri Hasičskej zbrojnici a pri potrebe väčšieho množstva vody kontaktujte zamestnanca TAVOSu  p. Belanského – t.č. 0905 971 513.


 
 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevínVytlačiť
 

Obec Križovany nad Dudváhom ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 26.2.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa , konanie č. KDU-35/2019 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 2 ks jedle - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č.
308 v  k. ú Križovany nad Dudváhom z dôvodu poškodzovania inžinierskych sietí koreňovým systémom drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.


 
 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevínVytlačiť
 

Obec Križovany nad Dudváhom ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 27.2.2019 začala na základe žiadosti lipa development s.r.o. , konanie č. KDU-36/2019 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 11 ks orecha, 1 ks lipy a 1 ks dreviny - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 644/49 v  k. ú Križovany nad Dudváhom z dôvodu výstavby IBV v mieste rastu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.


 
 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevínVytlačiť
 

Obec Vlčkovce ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa  14.2.2019 začala na základe žiadosti Obce Križovany nad Váhom, konanie č. VLC-29/2019 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 14 ks smrekov, 2 ks borovíc, 1 ks brezy, 1 ks čerešne - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 2288/85, 2288/149, 2294, 235/2, 656/1, 235/5 v  k. ú Križovany nad Dudváhom z  dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.


 
 

Urbanistická štúdia - B5 – ZEMIANSKA STRÁŇ - 1.ETAPA - 20 RDVytlačiť
 


 
 

Rozhodnutie IBV - ZáhumenskéVytlačiť
 


 
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa TrnavaVytlačiť
 


 
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa TrnavaVytlačiť
 


 
 

Prestavba budovy dielní v ZŠ s MŠ

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka